Já & robot
|
Kristýna Sieberová
|
2. 12. 2022 – 30. 1. 2023
|
Já & robot
|
Kristýna Sieberová
|
2. 12. 2022 – 30. 1. 2023
|
Já & robot
|
Kristýna Sieberová
|
2. 12. 2022 – 30. 1. 2023
|
Já & robot
|
Kristýna Sieberová
|
2. 12. 2022 – 30. 1. 2023
|

Prostor zasklené niky v centru Chrudimi sloužící k výstavám. Umění uchopování myšlenek, postojů, vnitřních apelů a osobních reflexí. Živé, svobodné a otevřené. Minigalerie, která je volně přístupna veřejnosti – ve dne v noci.

The area of ​​a glazed niche in the center of Chrudim used for exhibitions. The art of grasping thoughts, attitudes, inner appeals and personal reflections. Lively, free and open. Minigallery, which is open to the public - day and night.

Archive

2022
2021
2020
2019
Starší